Photography

ที่ผมชอบถ่ายภาพก็เพราะว่า เพราะการถ่ายภาพทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว มันคือการบันทึกสิ่งสำคัญที่เราเห็น เก็บใว้เป็นความทรงจำดีๆ บางครั้งการจับกล้องมาถ่ายภาพมันทำให้อะไรเราได้หลายๆอย่าง เช่นได้เห็นความสุข เห็นความทุกข์และวิถีชีวิตของคน บางครั้งหยิบภาพเก่าๆมานั่งดู ก็ทำให้เรายิ้มคนเดียวได้ ซึ่งการที่ผมชอบถ่ายภาพนั้นทำให้ผมได้ตัดสินใจเลือกเรียนภาพยนตร์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทานั่นเอง นอกจากนั้นคือมากกว่าการได้ถ่ายรูปคือได้เงิน แฮ่ะๆ คือการรับงานถ่ายภาพนั่นเอง เช่นงานบวช งานแต่งและงานรับปริญญา ซื้อเงินที่ได้ผมก็เอามาซื้ออุปกรณ์บ้าง เป็นทุนการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยบ้าง จนตอนนี้ก็เกือบ 5 ปีแล้วที่ผมเล่นกล้องมา ซึ่งผมก็ยังชอบการถ่ายภาพเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยน

นี่คือรูปที่ผมถ่ายเองทั้งหมด
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s