Alone

ผมชอบไปนั่งเล่นที่สวนสาธารณะสะพานพระราม 8 คนเดียว

ผมชอบไปนั่งเล่นที่สวนสาธารณะสะพานพระราม 8 คนเดียว
ที่ผมชอบไปนั่งเล่นที่สวนสาธารณะสะพานพระราม 8คนเดียวเพราะว่าการนั่งคนเดียวแบบไม่ต้องคิดอะไรมากทำให้ผมคิดอะไรได้หลายอย่างบางครั้งเครียดจากการทำงาน คิดงานไม่ออกผมก็จะไปนั่งดูแม่น้ำเจ้าพระยาฟังเสียงคลื่นที่กระทบกับฝั่ง ดูเรือที่แล่นในแม่น้ำ ดูคนมาออกกำลังกาย มันทำให้เราผ่อนคลายไม่ต้องคิดอะไรมากและมีสมาธิมากขึ้นทำให้คิดงานได้จนบางครั้งก็อยากจะนอนตรงนั้นเลยก็ว่าได้ ซึ่งสัปดาห์หนึ่งผมจะไปนั่งช่วงเย็นๆไม่ก็มืดๆดึกๆ ประมาณ3-4 ครั้ง แต่พอหลังๆซึ่งมีข่าวคนมาโดดสะพานฆ่าตัวตายบ่อยมากจึงทำให้ สวนสาธารณะสะพานพระราม 8 เปิดถึงแค่ 4 ทุ่มจึงทำให้ผมไม่ค่อยได้ไปนั่งซักเท่าไร

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s